Công ty Cổ phần ong mật Daklak

Công ty cổ phần ong mật Daklak được trao cúp vàng "Thương hiệu Việt uy tín & sản phẩm, dịch vụ chất lượng - hội nhập 2016"


     

Danh hiệu - Giải thưởng