Công ty Cổ phần ong mật Daklak

16/03/2018 10:56:29 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ong mật Đăk Lăk trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 chi tiết như sau :

Thời gian họp: 8h00 thứ ba, ngày 27/03/2018

Địa điểm họp: Khách sạn Hoàng Lộc 1, 07- 09 Ybih Aleo, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Chương trình họp:  Gửi kèm theo Thư mời họp, các thông tin chi tiết vui lòng xem

trên website: http://www.dakhoney.com

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.​

Tài liệu đại hội vui lòng xem file đính kèm.

Tải tại đây:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Báo cáo tài chính ()
2 Tài liệu Đại hội ()
Các bài khác
     

Quan hệ cổ đông