Công ty Cổ phần ong mật Daklak

09/04/2019 5:08:46 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ong mật Đăk Lăk trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 chi tiết như sau:

Thời gian họp: 8h00 thứ Hai, ngày 22/04/2019

Địa điểm họp: Khách sạn Hoàng Lộc 1, 07- 09 Ybih Aleo, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Chương trình họp:  Gửi kèm theo Thư mời họp, các thông tin chi tiết vui lòng xem

trên website: http://www.dakhoney.com

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.​

Tài liệu đại hội vui lòng xem file đính kèm tại đây:

Tài liệu đại hội xem tại Link:

https://drive.google.com/open?id=1cv7s1jIVl6V0gZ1TidejIeh9WiZV8sh4

Báo cáo tài chính tại Link:

https://drive.google.com/open?id=1MRzwEZ4x6_dCCUjb_Sq13BWuSDKKTJWi

Quan hệ cổ đông